Patiënten met recidief of refractair grootcellig B-cellymfoom na een eerstelijnsbehandeling die geen hoge-dosis chemotherapie en een hematopoëtische stamceltransplantatie kunnen ondergaan, laten slechte resultaten zien en hebben beperkte behandelopties.1 De ALYCANTE-studie is de eerste waarin de veiligheid en werkzaamheid van axicabtagene ciloleucel als tweedelijnsbehandeling is beoordeeld bij patiënten met agressief B-cellymfoom, die niet geschikt waren voor hoge-dosis chemotherapie of stamceltransplantatie. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. François Lemmonier (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Créteil, Frankrijk) de eindanalyse van deze studie.2