Samenvatting

Wij presenteren een casus van een patiënt met een M-proteïne geassocieerde polyneuropathie, bij wie bij herhaling de polyneuropathie verbeterde na behandeling met rituximab. In 2004 werd getracht de groei van de monoklonale B-celpopulatie af te remmen om zo progressie van de polyneuropathie tegen te gaan. De snelle verbetering van de polyneuropathie na de eerste behandeling van deze patiënt was een onverwacht effect. Literatuuronderzoek toont meerdere studies die een positief effect van rituximab aantonen wanneer toegepast bij patiënten met een polyneuropathie op basis van een M-proteïne en de aanwezigheid van een monoklonale B-celpopulatie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:182–5)