In februari van dit jaar publiceerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een adviesrapport om tot een strategisch beleidsplan voor DNA-technologie te komen, waaronder ook gentherapie valt.. Dit rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is gebaseerd op een veldconsultatie. Daaruit blijkt dat veldpartijen veel mogelijkheden zien voor het gebruik van DNA-technologie, maar worden ook randvoorwaarden omschreven. De resultaten van dit RIVM-rapport bieden handvatten voor VWS om richtlijnen voor DNA-technologie verder te concretiseren. Daarnaast werd in maart door de kamercommissie Genetische Modificatie (COGEM), die ook de overheid adviseert, een trendanalyse gepubliceerd over biotechnologische ontwikkelingen waarin de maatschappelijke belangen rondom gentherapie in kaart gebracht worden.