Samenvatting

Op 29 oktober 2013 promoveerde Lianne Wennekes aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar promotieonderzoek. Tijdens dit onderzoek werden indicatoren ontwikkeld en gevalideerd met als doel ze te kunnen gebruiken voor het meten van kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker. In dit artikel staan de kernpunten uit het onderzoek beschreven die bijdragen aan de kennis over indicatoren en kwaliteit van zorg voor het nonhodgkinlymfoom. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de afdelingen Medische oncologie en IQ healthcare van het Radboudumc (promotoren: prof. dr. R.P.T.M. Grol en prof. dr. C.J.A. Punt, copromotoren dr. R.P.M.G. Hermens en dr. P.B. Ottevanger) en met hulp van het Integraal Kankercentrum Nederland.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:283–5)