In januari 2023 werd de remmer van Bruton’s tyrosinekinase (BTK) pirtobrutinib door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met recidief of refractair mantelcellymfoom (MCL) na twee of meer voorgaande lijnen van systemische therapie, waaronder een BTK-remmer.1 De versnelde FDA-goedkeuring van pirtobrutinib was gebaseerd op de resultaten van de open-label multicenter fase I/II-studie BRUIN. In deze studie is – naast de effectiviteit en veiligheid van de behandeling – ook gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (‘health-related quality of life’, HRQoL) en ziektelast van patiënten onderzocht. Deze uitkomsten spelen een belangrijke rol bij de behandelkeuze. Tijdens EHA 2023 werden de resultaten van een interim-analyse van de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten in het MCL-cohort van de BRUIN-studie gepresenteerd.2