SAMENVATTING

De combinatie ATRA en arsenicumtrioxide (ATO) is nu de standaardbehandeling voor APL-patiënten met een lage/intermediaire risicoscore. Binnen een Europees samenwerkingsverband wordt nu onderzocht in hoeverre een kortdurende behandeling met chemotherapie in combinatie met ATO en ATRA tot betere therapieresultaten leidt dan de standaardbehandeling met chemotherapie en ATRA bij hoogrisico-APL-patiënten, de zogenoemde APOLLO-studie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:37–9)