Over de fase III-studie MURANO bij patiënten met recidief/refractair chronische lymfatische leukemie was eerder een superieure progressievrije overleving en algehele overleving gerapporteerd bij een vaste behandelduur met venetoclax-rituximab ten opzichte van bendamustine-rituximab.1,2 Na een follow-up van 48 maanden werden diepe responsen met niet-detecteerbare minimale restziekte in verband gebracht met een gunstige progressievrije overleving.3 Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Arnon Kater (Amsterdam Medisch Centrum, Nederland) de eindanalyse van de MURANO-studie na een follow-up van 7 jaar en de analyse van een substudie gericht op herbehandeling van patiënten met progressieve ziekte.4