De komst van CAR-T-celtherapie werd gezien als een revolutie in de behandeling van allerlei soorten kanker. Het betrof hier echter niet slechts een grote verandering in het behandellandschap, ook in de organisatie van het centrum waar de behandeling plaatsvindt vraagt de implementatie van CAR-T-celtherapie om flinke aanpassingen. Afgelopen jaar sprak Kasper Westinga (Hoofd Stamceltransplantatie Bewerkingen, UMC Utrecht) tijdens symposium ‘Innovaties in cellulaire therapie’ over de zaken die nodig zijn in een ziekenhuis voor het toepassen van een CAR-T-celbehandeling.1