SAMENVATTING

De HOVON 501-studie zal de waarde onderzoeken van de toevoeging van venetoclax aan intensieve chemotherapie voor nieuw gediagnosticeerde AML-patiënten op een gerandomiseerde, prospectieve, dubbelblinde wijze. In totaal zullen 650 patiënten meedoen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:403–4)