Samenvatting

Op 23 september 2011 promoveerde mw. drs. N. Durdu-Rayman aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar promotieonderzoek, getiteld ‘The expression and function of the peripheral cannabinoid receptor in hematological malignancies’, onder begeleiding van de promotores dhr. prof. dr. P. Sonneveld, dhr. prof. dr. H.R. Delwel en copromotor dhr. dr. K.H. Lam. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:78–80)