Samenvatting

CMyLife wil de patiënt faciliteren om zelf de regie te kunnen nemen in alle fasen van het zorgproces (diagnose, behandeling en nazorg). Hierbij ligt de focus op: 1) het verbeteren van de kennis en naleving van de nationale behandel- en laboratoriumrichtlijnen bij alle betrokken partijen, 2) het bevorderen van maximale therapietrouw, met behoud van kwaliteit van leven, waardoor het aantal patiënten dat uiteindelijk kan stoppen met de medicatie zal toenemen. Om deze doelen te realiseren streeft CMyLife ernaar patiënten, betrokkenen en zorgverleners aan elkaar te verbinden, zodat zij elkaar in alle fasen van het zorgproces optimaal kunnen informeren, ondersteunen en begeleiden. CMyLife stimuleert een innovatief zorgproces, waarbij de patiënt zo veel mogelijk vanuit huis advies, behandeling en begeleiding kan krijgen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2016;13:198–201)