Chronische graft-versus-hostziekte is een complicatie van allogene hematopoëtische stamceltransplantatie met veel morbiditeit en verhoogde mortaliteit, die initieel behandeld wordt met hoge dosis corticosteroïden. Een groot deel van de patiënten wordt refractair of steroïd-afhankelijk. De huidige behandelrichtlijn is uit 2018 en is niet specifiek over tweedelijnstherapie.