CAR-T-celtherapie biedt patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom, voor wie er voorheen na de eerste of tweede lijn geen behandelopties meer waren, een nieuwe optie in de derde lijn. Inmiddels zijn er twee CAR-T-celproducten geregistreerd in Europa, tisagenlecleucel en axicabtagene ciloleucel, beiden een op CD19 gerichte immuuntherapie. In ‘real world’-studies is inmiddels bekeken of CAR-T-celtherapie in de praktijk ook effectief en haalbaar is, en welke aspecten van belang zijn voor het laten slagen van de behandeling.