Een behandeling met een vaste behandelduur is vaak te verkiezen boven behandelingen die doorgaan voor onbepaalde tijd. Chemo-immunotherapie is in opzet een behandeling van vaste duur. Inmiddels zijn er voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie in de eerste lijn meerdere combinaties met doelgerichte geneesmiddelen die ook een beperkt aantal kuren kennen.