In dit artikel worden de hoogtepunten over AML & ALL van de jaarlijkse meeting van de European Hematology Association (AHA) 2022 besproken.

De volgende thema’s komen aan bod: