Ide-cel verlengt de progressievrije overleving bij recidief/refractair multipel myeloom

maart 2023 Hematotrials Diede Smeets

De overleving van patiënten met recidief/refractair multipel myeloom (RRMM) na blootstelling aan drie geneesmiddelklassen is slecht. De CAR-T-celtherapie idecabtagene vicleucel (ide-cel) richt zich op het B-celmaturatie antigeen (BCMA) en bleek eerder tot een diepe, duurzame respons te leiden bij patiënten met sterk voorbehandeld RRMM. De resultaten van een fase III-studie naar ide-cel bij RRMM zijn onlangs verschenen in New England Journal of Medicine.

De internationale, open-label fase III-studie KarMMa-3 includeerde volwassen RRMM-patiënten die eerder blootgesteld waren aan twee tot vier behandelingsregimes, inclusief immuunmodulatoire middelen, proteasoomremmers en daratumumab. De deelnemers waren refractair na hun laatste behandeling. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar ide-cel (dosis: 150×106 tot 450×106 CAR-positieve T-cellen) of een van vijf standaard behandelingsregimes. Het primaire eindpunt van de studie was de progressievrije overleving en belangrijke secundaire eindpunten waren de algehele respons en overleving. Daarnaast werd de veiligheid van de behandeling onderzocht.

Langere progressievrije overleving

Totaal ondergingen 386 patiënten randomisatie, waarvan 254 werden toegewezen aan de ide-cel-arm en 132 aan een standaardregime. Tweederde van de patiënten was refractair na behandelingen uit drie geneesmiddelklassen en 95% was refractair na daratumumab-behandeling. Na een mediane follow-upduur van 18,6 maanden was de progressievrije overleving 13,3 maanden in de ide-cel-arm vergeleken met 4,4 maanden in de standaardregime-arm (hazardratio voor ziekteprogressie of sterfte [95%-BI]: 0,46 [0,38-0,65]; p<0,001). Behandelingsresponsen werden geobserveerd bij respectievelijk 71% en 42% van de patiënten in de ide-cel- en standaardregime-arm (p<0,001). Bij 39% van de patiënten in de ide-cel-arm versus 5% in de standaardregime-arm werd een complete respons gezien. Op het moment van publicatie kon nog geen volwaardige data betreffende algehele overleving worden gepresenteerd.

Bijwerkingen

Bij respectievelijk 93% en 75% van de patiënten in de ide-cel- en standaardregime-arm vonden bijwerkingen van graad 3 of 4 plaats. In de ide-cel-arm vond bij 88% het cytokinereleasesyndroom plaats, wat bij 5% van graad 3 of hoger was. Daarnaast vond bij 15% een neurotoxisch effect plaats, wat bij 3% van graad 3 of hoger was.

Conclusie   

Uit de KarMMa-3-studie blijkt dat behandeling met ide-cel de progressievrije overleving significant verlengt en de respons verbetert ten opzichte van standaard behandelingsregimes bij patiënten met RRMM. Het bijwerkingenprofiel van ide-cel kwam overeen met wat werd geobserveerd tijdens eerdere studies.

Referentie

Rodriguez-Otero P, Ailawadhi S, Arnulf B, et al. Ide-cel or standard regimens in relapsed and refractory multiple myeloma. N Engl J Med 2023; online ahead of print.