Glofitamab biedt nieuwe behandeloptie voor moeilijk behandelbaar diffuus grootcellig B-cellymfoom

januari 2023 Wetenschap Willem Van Altena

Het nieuwe geneesmiddel glofitamab blijkt bij meer dan 1 op de 3 patienten met uitbehandeld diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) een complete respons op te roepen. Dat is de uitkomst van een fase I/II klinische studie die werd uitgevoerd aan het Peter MacCallum Cancer Centre in Melbourne, Australië. De resultaten zijn gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Het ging om patienten met DLBCL die te maken hadden met teruggekeerde kanker of kanker die niet langer reageerde op beschikbare behandelingen, inclusief CAR T-cel therapie.

In een internationale studie, die vanuit Melbourne werd geleid door assistent prof. Michael Dickinson, waren 155 patiënten betrokken. Bij een mediane follow-up van iets meer dan een jaar (12,6 maanden) bleken 39% van hen een complete respons (CR) te vertonen. Bij de 52 DLBCL-patienten die eerder CAR T-cel therapie hadden ondergaan was het CR-percentage 35%.

Nieuwe behandeloptie

De respons was bovendien van lange duur: bij 78% van degenen met een complete respons duurde die na ruim 12 maanden nog altijd voort. Dickinson ziet in glofitamab een nieuwe behandeloptie voor patiënten met DLBCL die feitelijk geen therapeutische mogelijkheden meer over hebben en uitbehandeld zijn. “Wat glofitamab ook zo opwindend maakt is het feit dat het een kant-en-klare behandeloptie kan zijn voor patiënten met moeilijk behandelbare bloedkankers, die in delen van de wereld wonen waar toegang tot CAR T-cel therapie een uitdaging vormt, mede door de complexiteit van deze behandeling op maat”, stelt hij. In CAR T-cel therapie worden een bepaald type afweercellen (T-cellen) uit het bloed van patiënten gewonnen en in een laboratorium aangepast om kankercellen te herkennen en te vernietigen. Vervolgens worden de aangepaste T-cellen terug in het bloed van de patient gebracht. Het is een redelijk effectieve behandeling voor DLBCL, met een remissiepercentage rond de 40%.

Glofitamab is een bispecifiek antilichaam dat de T-cellen stimuleert om kankercellen aan te vallen. Het middel wordt intraveneus toegediend, en is, in tegenstelling tot CAR T-cel therapie ‘uit het schap’ verkrijgbaar zonder noodzaak voor complexe laboratoriumbewerkingen zoals bij CAR T-cel therapie.

Referentie

Dickinson MJ, Carlo-Stella C, Morschhauser F, et ak. Glofitamab for Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. N Engl J Med. 2022 Dec 15;387(24):2220-2231. doi: 10.1056/NEJMoa2206913. Epub 2022 Dec 11. PMID: 36507690.