FDA keurt pirtobrutinib goed voor chronische lymfatische leukemie en klein lymfocytair lymfoom

december 2023 Farmanieuws Willem Van Altena

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft versnelde goedkeuring verleend aan pirtobrutinib voor de behandeling van volwassenen met chronische lymfatische leukemie (CLL) of klein lymfocytair lymfoom (SLL). Deze goedkeuring is van toepassing op het gebruik van het middel bij volwassenen die ten minste twee eerdere behandelingslijnen hebben ondergaan, waaronder een Bruton tyrosine kinase (BTK)-remmer en een BCL-2-remmer. De versnelde goedkeuring voor deze indicatie is afhankelijk van de bevestiging van de veiligheid en effectiviteit van de therapie in een bevestigend klinisch onderzoek.

Weesgeneesmiddel

Pirtobrutinib heeft versnelde goedkeuring ontvangen van de FDA voor volwassenen met zwaar voorbehandelde CLL en SLL. Pirtobrutinib, ontwikkeld door Eli Lilly & Co. en verhandeld onder de merknaam Jaypirca, is een selectieve niet-covalente BTK-remmer. Het middel ontving eerder weesgeneesmiddelstatus van de FDA, evenals een versnelde prioriteitsbeoordeling voor deze indicatie. Eerder dit jaar kreeg deze therapie ook al versnelde goedkeuring voor de behandeling van volwassenen met recidief of refractair mantelcellymfoom die ten minste twee eerdere behandelingslijnen hadden ondergaan, waaronder een BTK-remmer.

De goedkeuring door de FDA was gebaseerd op resultaten van een subset van patiënten in het multicentrische fase 1/fase 2 BRUIN-onderzoek. Dit onderzoek omvatte 108 patiënten met gevorderde CLL of SLL die ten minste twee eerdere behandelingslijnen hadden ondergaan, waaronder een BTK-remmer en een BCL-2-remmer. Deelnemers aan de studie kregen dagelijks oraal pirtobrutinib 200 mg totdat ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit optrad. Bij een geschatte mediane follow-up van 15,7 maanden toonde het BRUIN-onderzoek een totaalresponspercentage (ORR) van 72% (95% BI, 63-80), met een mediane duur van respons van 12,2 maanden (95% BI, 9,3-14,7).

Bijwerkingen en waarschuwingen

De meest voorkomende bijwerkingen in verband met het gebruik van pirtobrutinib waren vermoeidheid, blauwe plekken, hoest, musculoskeletale pijn, COVID-19, diarree, longontsteking, buikpijn, kortademigheid, bloeding, oedeem, misselijkheid, koorts en hoofdpijn. Ernstige infecties deden zich voor bij 32% van de patiënten die pirtobrutinib kregen in het BRUIN-onderzoek, waaronder fatale infecties bij 10% van de studie-deelnemers.

De voorschrijfinformatie voor pirtobrutinib bevat waarschuwingen voor het risico op infecties, bloedingen, cytopenieën, hartritmestoornissen en secundaire primaire maligniteiten geassocieerd met het gebruik ervan.

Referenties

Persbericht FDA

Persbericht Eli Lilly