Europese markttoelating voor elranatamab bij voorbehandeld recidief/refractair multipel myeloom

december 2023 Farmanieuws Willem Van Altena

De Europese Commissie heeft voorwaardelijke markttoelating verleend voor elranatamab (op de markt gebracht door farmaceut Pfizer onder de naam ELREXFIO®). Elranatamab is een immunotherapie voor volwassen patiënten met recidief/refractair multipel myeloom (RRMM). Het geneesmiddel, een B-cel rijpingsantigeen (BCMA)-CD3-gericht bispecifiek antilichaam, werd goedgekeurd op basis van klinisch betekenisvolle responspercentages, duur van de respons en bijwerkingenprofielen uit de fase II MagnetisMM-3-studie. Deze resultaten werden gepubliceerd in Nature Medicine.

MagnetisMM-3

De fase II MagnetisMM-3-studie omvatte 123 sterk voorbehandelde RRMM-patiënten, waarvan 61% een objectieve respons vertoonde, met een kans van 71% om de respons gedurende 15 maanden te handhaven.

Elranatamab, een klaar-voor-gebruik subcutaan toegediend antilichaam, vereist na 24 weken wekelijkse therapie een verminderde dosering, waardoor de behandelingsfrequentie wordt verlaagd tot eens in de twee weken. Bij patiënten die deze overgang maakten, handhaafde 80% hun respons, waarbij 38% een complete respons bereikte.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen waren cytokine release syndroom (CRS) (58%), anemie (54%) en neutropenie (45%). Ernstige bijwerkingen, zoals pneumonie (31%) en sepsis (15%), werden waargenomen, maar de meeste gevallen van CRS waren van graad 1 (44% van de patiënten).

Pfizer onderzoekt verder het gebruik van elranatamab in verschillende stadia van multipel myeloom, van teruggevallen tot nieuw gediagnosticeerde patiënten. Lopende registratiegerichte onderzoeken omvatten MagnetisMM-5, -6 en -7, die respectievelijk dubbel-geklasseerde patiënten, nieuw gediagnosticeerde patiënten zonder stamceltransplantatie-eligibiliteit en nieuw gediagnosticeerde patiënten na transplantatie bestuderen.

Referenties

Lesokhin AM, Tomasson MH, Arnulf B, et al. Elranatamab in relapsed or refractory multiple myeloma: phase 2 MagnetisMM-3 trial results. Nat Med. 2023 Sep;29(9):2259-2267. doi: 10.1038/s41591-023-02528-9. Epub 2023 Aug 15. PMID: 37582952; PMCID: PMC10504075.

Lees meer over de MagnetisMM-3 studie op ClinicalTrials.gov.