Eerste specificatie online voor het aanleveren van gegevens over kanker volgens FHIR

januari 2024 Zorginnovatie Niels Elbert

Sinds kort staat de eerste specificatie online voor het aanleveren van gegevens over kanker volgens de standaard ‘Fast Healthcare Interoperability Resources’ (FHIR), zo meldt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) op zijn website.1 In deze specificatie staat beschreven welke data en structuren van de FHIR-standaard gebruikt moeten worden om gegevens vanuit het ziekenhuis naar de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) te versturen.

Snel lerend zorgsysteem

Het initiatief voor de specificatie komt vanuit het RHONDA-project. Hierin werken IKNL en zorginformatiespecialist Performation samen aan een snel lerend zorgsysteem waarmee vroeg in het behandeltraject inzicht wordt verkregen in de effecten van dure geneesmiddelen bij hemato-oncologische patiënten. De aankondiging van de specificatie volgt kort op een bericht over geslaagde tests met Datagateway, een platform dat is ontwikkeld door Performation om binnen de beveiligde ziekenhuisomgeving op een gestandaardiseerde manier gegevens uit verschillende epd’s te verzamelen.2 Het doel hiervan is om de beschikbaarheid van NKR-gegevens met 12-18 maanden te versnellen..

In overeenstemming met de landelijke visie en strategie van het ministerie van VWS is de specificatie openbaar gemaakt om hergebruik van zorgdata te bevorderen. De specificatie is beschikbaar voor alle partijen die betrokken zijn bij het verzamelen en delen van oncologische gegevens, zoals zorginstellingen, ketenpartners en softwareontwikkelaars (https://simplifier.net/iknl-ncr-ehr-r4/).

Referenties

  1. FHIR oncologie specificaties beschikbaar voor toegankelijk maken zorgdata. IKNL. 15 januari 2024. Beschikbaar via: https://iknl.nl/nieuws/2023/fhir-oncologie-specificaties-beschikbaar.
  2. Datagateway van Performation is on FHIR. LinkedIn. Beschikbaar via: https://www.linkedin.com/posts/performation_nkr-datagateway-activity-7127665295388733440-C9eq?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.