Eerste CAR-T-celtherapie voor R/R multipel myeloom in aantocht

juni 2021 Farmanieuws Willem Van Altena