Del17p zonder TP53-mutatie gaat ook gepaard met slechte prognose bij multipel myeloom

oktober 2020 Wetenschap Eline Feenstra