Corona en CML: extra oppassen bij behandeling met tyrosinekinaseremmers

september 2020 Corona Willem Van Altena

De ziekte COVID-19, die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV 2 virus zorgt voor een wereldwijde pandemie. De ziekte veroorzaakt niet alleen allerlei symptomen, zoals luchtweginfecties, maar kan ook gevolgen hebben voor mensen die aan bepaalde ziektes lijden, zoals diabetes en hoge bloeddruk. Maar ook voor mensen met leukemie brengt de ziekte gevolgen met zich mee, en veel patiënten vragen zich af of de ziekte voor hen extra risico brengt, en of –en hoe- het coronavirus de werking van hun antikankermedicijn beïnvloedt. Een groep hemato-oncologen vanuit de hele wereld heeft daarom een rapport samengesteld dat CML-patiënten antwoorden geeft op de belangrijkste vragen rond het virus. Een van hen is dr. Jeroen Janssen, hematoloog aan Amsterdam UMC locatie VUmc.

Ouderen, mensen chronische ziekten (zoals longziekten als COPD en astma bijvoorbeeld) en mensen met een verminderde weerstand lijken een hoger risico op ernstige COVID-19 te hebben, maar preciezere risicofactoren zijn nog niet duidelijk. Personen die verminderde afweer hebben, lopen het hoogste risico. Kinderen en jongeren worden minder vaak getroffen, en bij hen is het ziekteverloop doorgaans minder ernstig.

TKI-behandeling

Wat CML-patienten betreft melden de artsen dat er nog altijd geen specifieke gegevens beschikbaar zijn over het risico op en het verloop van COVID-19 bij CML-patiënten die worden behandeld met tyrosinekinaseremmers (TKI). CML wordt niet geassocieerd met een verminderde afweer bij de patiënten, en ook een behandeling met TKI verlaagt de weerstand niet. Toch bestaat de kans dat een patiënt, die minder goed reageert op de behandeling, wel een verminderde weerstand tegen COVID-19 vertoont. Het advies is dan ook dat CML-patiënten die met TKI behandeld worden extra voorzichtig moeten zijn en besmetting moeten voorkomen. Het kan daarnaast ook zo zijn dat iemand toch al in een hogere risicogroep zit vanwege leeftijd of vanwege immuunremmende medicatie.

Ernstige symptomen

Wanneer een CML-patiënt coronasymptomen vertoont, of in nauw contact is geweest met een geïnfecteerd persoon, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk de hematoloog of oncoloog op de hoogte te brengen via de telefoon of elektronische weg. Mensen moeten beslist niet naar de dokterspraktijk of het ziekenhuis komen teneinde anderen niet te besmetten. Alleen als het echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij zeer ernstige symptomen, kunnen mensen naar het ziekenhuis komen. Belangrijk is om in elk geval niet te stoppen met het innemen van TKI’s tenzij de behandelaar daar nadrukkelijk om vraagt. Wel moet de hematoloog contact zoeken met het medisch team dat de COVID-zorg uitvoert om patiëntinformatie door te geven.

CML patiënten die een afspraak met hun behandelaar hebben kunnen die het beste zo veel mogelijk door laten gaan, tenzij de arts anders aangeeft. Wanneer een patiënt milde symptomen vertoont is het wel aan te raden om dat de hematoloog te laten weten, mogelijk wordt de afspraak dan toch naar een latere datum verplaatst teneinde anderen in het ziekenhuis niet in gevaar te brengen.

Het webplatform CMyLife biedt meer informatie over alles wat met CML te maken heeft.

Meer informatie

De Engelstalige website CMLadvocates heeft een speciale pagina die gewijd is aan het coronavirus en wat de uitbraak voor CML-patiënten betekent.