Combinatie van twee opeenvolgende kinaseremmers gaat leukemiecellen effectief te lijf

mei 2022 Wetenschap Willem Van Altena

Onderzoekers van het Barts Cancer Institute in Londen (Verenigd Koninkrijk) hebben ontdekt dat het blokkeren van het enzym LSD1 leukemiecellen gevoelig maakt voor kinaseremmers. Onlangs werd hun onderzoek gepubliceerd in vaktijdschrift Science Signalling.

Een van de voornaamste karakteristieken van kanker is het dereguleren van signaalroutes zoals PI3K en MAPK. Derhalve zijn behandelingen die gericht zijn op het remmen van de enzymen die deze signaalroutes reguleren, de kinases, een effectieve strategie als het gaat om het doelgericht bestrijden van kankercellen. Er zijn verschillende kinaseremmers beschikbaar die effectief zijn bij een breed spectrum aan kinases. Hoewel patiënten goed reageren op kinaseremmers ontstaat er bij velen van hen na verloop van tijd resistentie, wat resulteert in het ontstaan van recidieven. Het is dus van belang om het risico op resistentie tegen kinaseremmers te verlagen.

Blokkade LSD1 maakt weg vrij voor trametinib

Hoofdonderzoeker prof. Pedro Cutillas en zijn team hebben nu een methode ontdekt om resistentie tegen kinaseremmers in leukemiecellen tegen te gaan. De onderzoekers ontdekten dat het gericht blokkeren van het chromatinemodificerende enzym LSD1 (GSK2879552) de kinasesignalering in cellijnen van acute myeloïde leukemie (AML) sterk veranderde. Het bleek dat LSD1 de PI3K-kinaseroute blokkeerde, maar een andere route, MAPK, juist activeerde. Door hierna trametinib in te zetten, een tweede kinaseremmer die zich specifiek op MAPK richt, werden vervolgens de AML-cellen onschadelijk gemaakt.

Cutillas: “Wij hebben ontdekt dat resistentie tegen kinaseremmers tegengegaan kan worden door kinasenetwerken routes te laten volgen die wel gevoelig zijn voor medicijnen. Door LSD1 af te remmen met een eerste middel hebben we het kinasenetwerk als het ware omgeleid, en dat zorgde ervoor dat kankercellen weerloos werden voor het tweede middel, trametinib.”

De studie stelde vast dat het efficiënter is om de twee middelen na elkaar te gebruiken in plaats van tegelijk. Het eerste middel maakt dat de kankercellen afhankelijker worden van een andere kinaseroute, en die kan vervolgens het doelwit vormen van het volgende geneesmiddel, om zo een optimaal resultaat te verkrijgen.

Referentie

Pedicona F, Casado P, Hijazi M, Gribben JG, et al. Targeting the lysine-specific demethylase 1 rewires kinase networks and primes leukemia cells for kinase inhibitor treatment. Science Signaling 2022;15:eabl7989.