CD7-gerichte CAR-T-celtherapie gevolgd door allogene stamceltransplantatie zonder ‘graft-versus-host’-profylaxe

mei 2024 Wetenschap Niels Elbert

CD7-gerichte CAR-T-celtherapie gevolgd door een allogene stamceltransplantatie zonder ‘graft-versus-host’-profylaxe is een veilige en effectieve behandelstrategie voor patiënten met een gerecidiveerde of refractaire CD7-positieve tumor. Dit concluderen Chinese onderzoekers in een wetenschappelijk artikel dat onlangs is verschenen in The New England Journal of Medicine.1

De onderzoekers testten hun nieuwe ‘alles-in-één’-behandelstrategie bij 10 patiënten met gerecidiveerde of refractaire CD7-positieve leukemie of lymfoom. Zodra met CAR-T-celtherapie een complete respons met onvolledig herstel van het bloedbeeld was bereikt, ondergingen de patiënten een allogene stamceltransplantatie met stamcellen van een haplo-identieke donor zonder medicamenteuze voorbehandeling (‘conditionering’) of ‘graft-versus-host’-profylaxe. Ondertussen werden de veiligheid en werkzaamheid van de behandelstrategie nauwlettend in de gaten gehouden.

Resultaten

Na de CAR-T-celtherapie traden bij alle 10 patiënten een complete remissie met onvolledig herstel van het bloedbeeld en graad 4-pancytopenie op. Na de allogene stamceltransplantatie overleed 1 patiënt aan septische shock en encefalitis (op dag 13), waren bij 8 patiënten alle hematopoëtische stamcellen afkomstig van de donor (‘volledig donorchimeer’) en was bij 1 patiënt sprake van autologe hematopoëse. Bij 3 patiënten trad acute ‘graft-versus-host’-ziekte van graad 2 op. De mediane follow-upduur bedroeg 15,1 maanden na de CAR-T-celtherapie. Er waren 6 patiënten bij wie de ziekte in complete remissie bleef zonder minimale restziekte. Daarentegen ontwikkelden 2 patiënten een recidief van CD7-negatieve leukemie en overleed 1 patiënten aan septische shock (na 3,7 maanden). De geschatte algehele en ziektevrije overleving na 1 jaar waren respectievelijk 68 en 54%.

Patiënten met een gerecidiveerde of refractaire hematologische maligniteit hebben een slechte prognose. CAR-T-celtherapie ter overbrugging van de periode tot aan een allogene stamceltransplantatie kan leiden tot langdurige eliminatie van de tumor. Myeloablatieve conditionering en ‘graft-versus-host’-profylaxe voorafgaand aan een stamceltransplantatie hebben echter toxische gevolgen en kunnen resterende CAR-T-cellen verwijderen en de anti-tumoractiviteit negatief beïnvloeden. Volgens de onderzoekers is hun aanpak haalbaar bij patiënten met een CD7-positieve tumor die niet in aanmerking komen voor een reguliere allogene stamceltransplantatie.

Referentie

Hu Y, Zhang M, Yang T, et al. Sequential CD7 CAR T-cell therapy and allogeneic HSCT without GVHD prophylaxis. N Engl J Med 2024;390:1467-80.