Bristol Myers Squibb kiest Leiden als locatie voor nieuw CAR-T productiecentrum

november 2021 Actueel Willem Van Altena

Op het Bio Science Park in Leiden is de bouw begonnen van de nieuwe CAR T-celtherapiefaciliteit van farmareus Bristol Myers Squibb (BMS). Het wordt de eerste Europese celtherapiefaciliteit van het biofarmaceutische bedrijf, en de vijfde wereldwijd. Over twee jaar moet de productie van innovatieve celtherapieën een feit zijn. Het nieuwe CAR T-productiecentrum zal naar verwachting zo’n 500 banen opleveren.

CAR T-celtherapie is een immunotherapie die de eigen witte bloedcellen van een patiënt bewerkt zodat zij kankercellen herkennen en aanvallen. Voorheen betekende dat dat T-cellen uit het bloed van een patiënt naar Amerika gezonden moesten worden, daar in een laboratorium moesten worden bewerkt, en dan weer terug naar Europa gestuurd werden. Een proces dat weken in beslag nam, kostbare tijd die kankerpatiënten niet altijd hebben. Doordat er nu in Europa CAR T-bewerkingen uitgevoerd kunnen worden betekent dat dat de doorlooptijd korter wordt, waardoor veel tijd van patiënten wordt bespaard.

Hoofddorp

De CAR T-celtherapiefaciliteit van BMS is overigens niet de eerste die zich in Nederland vestigt. Twee jaar geleden opende farmaceut Gilead de Kite-faciliteit in Hoofddorp waar eveneens gepersonaliseerde CAR T-behandelingen voor kankerpatiënten in heel Europa worden vervaardigd.

CAR T-celtherapie

CAR T staat voor Chimere Antigeen Receptor T-cel. T-cellen zijn witte bloedcellen die door bacteriën en virussen beschadigde cellen kunnen aanvallen en opruimen. Bij CAR-T-cel-therapie worden de T-cellen van de patiënt met behulp van DNA-technieken ‘tumorspecifiek’ gemaakt. Vervolgens worden de behandelde witte bloedcellen teruggeplaatst in de patiënt. Daar gaan de CAR-T-cellen op zoek naar de tumorcellen om ze vervolgens op te ruimen. CAR T-celtherapie wordt veel ingezet bij bloedkankers, met name B-cel maligniteiten. Ook voor andere hematologische kankers zoals Hodgkin lymfoom, acute myeloïde leukemie en multipel myeloom worden CAR-T-celtherapieën ontwikkeld. In de toekomst zou CAR-T-therapie ook voor vaste tumoren beschikbaar kunnen worden, maar dit vormt nog een grote uitdaging.

Meer informatie

Engelstalige uitleg over hoe CAR T-celtherapie in zijn werk gaat op de website van Bristol Myers Squibb.