Blinatumomab: een nieuwe standaard in de consolidatiebehandeling van pediatrische, hoogrisico ALL-patiënten na 1e relaps

januari 2021 ASH 2020 Eline Feenstra