Betere stamcelmobilisatie door toevoeging motixafortide aan G-CSF bij multipel myeloom

mei 2023 Hematotrials Diede Smeets

Stamcelmobilisatie met behulp van granulocyt-koloniestimulerende factor (‘granulocyt colony-stimulating factor’, G-CSF) is niet bij alle multipel myeloom (MM)-patiënten voldoende effectief. In dat geval kunnen er niet voldoende CD34+ hematopoëtische stam- en progenitorcellen worden verzameld voor de autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (AHSCT). Van motixafortide, een nieuw middel dat CXCR4 remt, is in experimentele in vivo studies activiteit aangetoond. Recentelijk zijn resultaten gepubliceerd van een fase III-studie waarin stamcelmobilisatie met motixafortide plus G-CSF werd vergeleken met placebo plus G-CSF bij MM.

Het doel van de prospectieve, dubbelblinde, placebogecontroleerde, fase III-GENESIS-studie was het onderzoeken of de toevoeging van motixafortide aan G-CSF tot superieure stamcelmobilisatie leidt in vergelijking met placebo plus G-CSF bij MM. Het primaire eindpunt van de studie was het percentage patiënten waarbij ≥6 miljoen CD34+-cellen/kg konden worden verzameld na twee ronden aferese. Het secundaire eindpunt was de mogelijkheid tot het verzamelen van dezelfde hoeveelheid cellen na één ronde aferese.

Meer stamcelmobilisatie

In totaal werden 122 volwassen met MM die AHSCT zouden ondergaan geïncludeerd, afkomstig uit 18 studiecentra in 5 landen. De deelnemers werden 2:1 gerandomiseerd om motixafortide plus G-CSF óf placebo plus G-CSF te ontvangen om stamcelmobilisatie te veroorzaken. Van de deelnemers die behandeld werden met motixafortide plus G-CSF behaalde 92,5% het primaire eindpunt, vergeleken met 26,2% van de deelnemers behandeld met placebo plus G-CSF (oddsratio [95%-BI]: 53,3 [14,12-201,33]; p<0,0001). Het secundaire eindpunt werd bereikt door 88,8% van de deelnemers die behandeld werden met motixafortide plus G-CSF tegenover 9,5% van de deelnemers die placebo plus G-CSF ontvingen (OR [95%-BI]: 118,0 [25,36-549,35]; p<0,0001).

De combinatiebehandeling bestaande uit motixafortide plus G-CSF bleek goed getolereerd te worden en had een hanteerbaar bijwerkingenprofiel, waarbij de meest voorkomende bijwerkingen van graad 1 of 2 waren, van tijdelijke aard en gerelateerd aan de injectie (50% pijn, 27,5% erytheem, 21,3% pruritus).

Conclusie

De toevoeging van motixafortide aan de G-CSF-behandeling bij MM-patiënten die AHSCT ondergaan leek te leiden tot een significant toegenomen mobilisatie van stamcellen. Bij significant meer MM-patiënten konden 6 miljoen of meer CD34+-cellen/kg worden verzameld na een of twee ronden aferese wanneer zij motixafortide plus G-CSF ontvingen, in vergelijking met G-CSF plus een placebo. De combinatiebehandeling met motixafortide zou daarom de kans op een succesvolle stamcelmobilisatie bij MM-patiënten kunnen verhogen.

Referentie

Crees ZD, Rettig MP, Jayasinghe RG, et al. Motixafortide and G-CSF to mobilize hematopoietic stem cells for autologous transplantation in multiple myeloma: a randomized phase 3 trial. Nature Medicine 2023;29:869-79.