dr. P.A.W. te Boekhorst

Artikelen:

Antistofgerelateerde behandelingen voor COVID-19 bij hematologiepatiënten: een update

1 juni 2021

INLEIDING

Het ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’ (SARS-Cov-2) heeft sinds 2019 ruim 90 miljoen mensen geïnfecteerd en veroorzaakt de acute respiratoire ziekte ‘coronavirus disease 2019’ (COVID-19). COVID-19 kent een heterogeen spectrum: van asymptomatische infectie tot ernstige en zelfs lethale ziekte.1 Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Primaire Myelofibrose 2019

1 juli 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Primaire Myelofibrose (PMF), als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN), dateerde uit 2014 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er nieuwe risicoclassificaties die behulpzaam zi… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Essentiële trombocytemie 2019

1 mei 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Essentiële trombocytemie (ET) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid. Lees verder »

Achtergronden bij de polycythemia vera (PV)-richtlijn 2019

1 april 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn polycythemia vera (PV) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid.1 Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 3: Stoppen van de behandeling, beleid bij zwangerschap, studies en therapie-aanbevelingen

1 oktober 2018

STOPPEN MET DE BEHANDELING MET TKI’S

Ondanks dat de meest primitieve CML-stamcellen ongevoelig lijken te zijn voor tyrosinekinaseremmers (TKI’s), neemt het aantal patiënten dat een niet-aantoonbaar BCR-ABL-signaal heeft in de loop van de tijd steeds meer toe. In een Australische studie bedroeg het percentage patiënten met een onme… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 2: Het belang van responsmijlpalen, monitoring en mutaties en de behandeling van gevorderde CML-fasen

1 september 2018

HET BELANG VAN RESPONSMIJLPALEN EN -MONITORING

RESPONSMIJLPALEN

Voor het beoordelen van het resultaat van de behandeling van CML zijn door de ELN responsmijlpalen gedefinieerd. Deze staan voor de eerstelijnsbehandeling vermeld in Tabel 1. Een optimale respons betekent dat de therapie ongewijzigd kan worden voortgezet. Ee… Lees verder »

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie

1 september 2018

INLEIDING

Paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) is een zeldzame verworven beenmergaandoening. De ziekte wordt gekenmerkt door DAT (directe antiglobulinetest)-negatieve hemolyse, een sterk verhoogde kans op arteriële en veneuze tromboses en cytopenieën. Het klinisch beeld is variabel. De hemolyse is chronisch aanwezig, maar kan … Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018

1 juli 2018

INLEIDING

Nieuwe gegevens betreffende de effectiviteit en bijwerkingen van de beschikbare middelen, belangrijke gegevens uit ‘population-based registries’, nieuwe studies, onder andere met nieuwe middelen, het beschikbaar komen van generiek imatinib en bovenal de gegevens over het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers… Lees verder »

Een patiënt met chronische myeloïde leukemie presenterend in gevorderd ziektestadium met diverse klinische, cytogenetische en moleculaire epifenomenen

1 juni 2016

Inleiding

Chronische myeloïde leukemie (CML) is een relatief zeldzame hematologische ziekte met een incidentie van 0,94/100.000 personen per jaar, overeenkomend met ongeveer 160 nieuwe patiënten per jaar in Nederland. Het merendeel hiervan (94%) presenteert zich in chronische fase, waarbij het blastpercentage in bloed en beenmerg mind… Lees verder »

Diagnostiek, screening en behandeling van primaire en secundaire hemochromatose

1 januari 2015

Inleiding

IJzer heeft belangrijke functies in het lichaam, het is onder andere van belang voor zuurstoftransport door hemoglobine dat zich in de erytrocyten bevindt. Hemoglobine bevat 4 subunits met in ieder subunit een heemgroep. Ieder heemgroep bevat één ijzeratoom en kan één zuurstofmolecuul binden.

Onder normale omstandig… Lees verder »

Transplantatie en transfusieadviezen: consensus binnen handbereik?

1 maart 2014

Transfusiegeneeskunde is een vakgebied waarmee veel verschillende (sub)specialismen raakvlakken hebben. Als voorbeeld hiervan kan worden verwezen naar de ‘Richtlijn Bloedtransfusie’, welke in 2011 op initiatief van de Landelijke Gebruikersraad van Sanquin Bloedvoorziening verscheen. Een keur aan snijdende en nietsnijdende specialismen, vari… Lees verder »

Immuungemedieerde trombocytopenie (herziening van de ITP-richtlijn)

1 juni 2013

Inleiding

Primaire immuungemedieerde trombocytopenie (ITP) kenmerkt zich door een verworven geïsoleerde trombocytopenie (trombocyten <100 &times 109/l) zonder een duidelijke onderliggende ziekte of oorzaak voor de trombocytopenie.1 Oorspronkelijk werd verondersteld dat de trombocytopenie bij ITP primair wer… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.