dr. O. de Weerdt

Artikelen:

Minimale bijwerkingen na HDM en autologe stamceltransplantatie

1 oktober 2020

INLEIDING

Hoge dosis melfalan (HDM) is een gebruikelijk conditioneringsschema bij multipel myeloom. De belangrijkste bijwerkingen zijn orale mucositis, misselijkheid, braken en diarree.1–4 Daarnaast ontwikkelt een groot deel van de patiënten koorts tijdens de neutropene fase.5,6 Mondkoeling met ijs ter preventie… Lees verder »

Richtlijn Acute promyelocytenleukemie (APL): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 november 2018

INLEIDING

Acute promyelocytenleukemie (APL) is een aparte entiteit binnen de acute myeloïde leukemiën (AML) die wordt gekenmerkt door de chromosomale translocatie tussen chromosoom 15 en 17 (t(15;17)). Cytomorfologisch typeert APL zich door kenmerkende morfologie van de blasten met zogenoemde ‘takkenbossen’. De variant APL is agra… Lees verder »

Richtlijn Acute myeloïde leukemie (AML): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 oktober 2018

WAT IS HET DIAGNOSTISCH TRAJECT VOOR EEN PATIËNT MET VERDENKING OP ACUTE LEUKEMIE?

Bij nieuwe patiënten met een verdenking op acute leukemie dient de diagnose te worden gesteld en dient in kaart te worden gebracht wat het subtype van de leukemie is (volledig classificeren volgens WHO 2016) en daarnaast dient de risicocategorie te word… Lees verder »

MURANO-studie: venetoclax voor patiënten met recidief of refractaire CLL

1 april 2015

Inleiding

De behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) is de afgelopen jaren drastisch aan het veranderen. Voor de eerstelijnsbehandeling is niet alleen de progressievrije overleving, maar ook de totale overleving van zowel fitte patiënten als minder fitte patiënten sterk verbeterd door toevoeging van anti-CD20 monoklonale… Lees verder »

Autologe stamceltransplantatie bij ouderen (65+) met multipel myeloom: veilig en effectief

1 december 2014

Inleiding

De huidige Nederlandse richtlijn ‘Behandeling multipel myeloom’ (MM) 2012 beveelt een autologe stamceltransplantatie (auto-SCT) na hoge dosis melfalan (HDM) aan als de standaardbehandeling van symptomatisch MM bij patiënten jonger dan 66 jaar.1 De mediane leeftijd van patiënten ten tijde van de diagnose MM is … Lees verder »

Eerst T, dan B: het gecompliceerde verhaal van AITL-behandeling

1 september 2014

Inleiding

Angio-immunoblastair T-cellymfoom (AITL) is een subtype T-cel-non-hodgkinlymfoom (NHL) met specifieke klinische en pathologische kenmerken. Ongeveer 15–20% van alle T-cel-NHL betreft AITL, en dat is ongeveer 1–2% van alle NHL. AITL kent vaak een wisselend beloop en kan zich uiten in koorts, huidafwijkingen, polyklonale hyp… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.