dr. N.P.M. Schaap

Artikelen:

NK4AML: toediening van ex-vivo gegenereerde allogene ‘natural killer’-cellen in combinatie met subcutaan IL-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie

1 april 2021

ACHTERGROND

Acute myeloïde leukemie (AML) is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen en de incidentie neemt toe met de leeftijd. Ondanks dat een complete remissie (CR) kan worden bereikt na behandeling met intensieve chemotherapie en hypomethylerende middelen, eventueel gevolgd door een consoliderende allogene stam… Lees verder »

Totale lichaamsbestraling bij hematopoëtische stamceltransplantatie: een vak apart

1 oktober 2019

INLEIDING

Bij de behandeling van hematologische maligniteiten kan, afhankelijk van het risicoprofiel van de ziekte, de comorbiditeit en/of leeftijd van de patiënt, een autologe of allogene stamceltransplantatie (SCT) deel van de behandeling uitmaken. Totale lichaamsbestraling of ‘total body irradiation’ (TBI) wordt regelmatig toege… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Primaire Myelofibrose 2019

1 juli 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Primaire Myelofibrose (PMF), als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN), dateerde uit 2014 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er nieuwe risicoclassificaties die behulpzaam zi… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn Essentiële trombocytemie 2019

1 mei 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn Essentiële trombocytemie (ET) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid. Lees verder »

Achtergronden bij de polycythemia vera (PV)-richtlijn 2019

1 april 2019

INLEIDING

De Nederlandse richtlijn polycythemia vera (PV) als onderdeel van de richtlijnen myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) dateerde uit 2011 en was daarmee aan revisie toe. Niet alleen zijn met de laatste WHO-classificatie (2016) de diagnostische criteria gewijzigd, ook zijn er wijzigingen in het therapeutische beleid.1 Lees verder »

Immuuntherapie met ‘natural killer’-cellen bij acute myeloïde leukemie

1 juni 2018

INLEIDING

Acute myeloïde leukemie (AML) is een ernstige hematologische ziekte die met name bij de oudere patiënt voorkomt met nog altijd een slechte prognose. Ongeveer 40–45% van de jongere en 10–20% van de oudere patiënten genezen met standaardtherapieën. Voor patiënten met refractaire of terugkerende ziekte zijn er beperkte b… Lees verder »

Huidige mogelijkheden voor behandeling van graft-versus-host-ziekte: een nieuwe richtlijn

1 maart 2018

INLEIDING

Allogene stamceltransplantatie (SCT) is een belangrijke behandelingsmodaliteit met curatieve potentie voor verschillende (voornamelijk hematologische) aandoeningen. Het transplantaat vervangt niet alleen de hematopoëse van de donor in het beenmerg, maar is ook de bron van een nieuw immuunsysteem. De werking van de SCT vloeit … Lees verder »

Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen’

1 september 2013

Inleiding

Verworven aplastische anemie is een zeldzaam ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een hypocellulair beenmerg en pancytopenie. Door de lage incidentie van de ziekte (ongeveer 2 per miljoen inwoners per jaar) is er slechts een beperkt aantal gerandomiseerde studies gedaan naar de optimale behandeling van verworven aplastische a… Lees verder »

De PLMA25-studie: infusie van uit navelstrengbloedstamcellen opgekweekte allogene NK-cellen bij patiënten met acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie

1 september 2013

Achtergrond

Meer dan tweederde van de patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) is ouder dan 60 jaar. Deze patiënten worden behandeld met chemotherapie. Met deze behandeling bereikt 45–55% complete remissie. Na 5 jaar is de overleving echter gedaald tot 5–15%. In de laatste decennia is er ondanks intensief onderzoek naar nieuwe… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.