prof. dr. N.M.A. Blijlevens

Artikelen:

De behandeling van hematologische aandoeningen en COVID-19

1 juli 2021

INLEIDING EN RATIONALE

In december 2019 werden de eerste gevallen vastgesteld van ziekte veroorzaakt door het ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’ (SARS-CoV-2), COVID-19, in Wuhan, China. Snel daarna verspreidde het coronavirus zich over de hele wereld. Het eerste COVID-19-ziektegeval in Nederland werd vastgesteld in fe… Lees verder »

Antifungale profylaxe bij nieuwe hematologische behandelingen: een klinisch noodzakelijke keuze?

1 juni 2021

INLEIDING

Invasieve schimmelinfecties zijn belangrijke oorzaken van mortaliteit en morbiditeit bij patiënten na stamceltransplantatie en tijdens intensieve behandelingen voor acute leukemie. De incidentie van invasieve schimmelinfecties bij deze groepen varieert in de literatuur van 2–24%, afhankelijk van ziektebeeld en behandeling.<… Lees verder »

Eculizumab bij de behandeling van transplantatie-geassocieerde trombotische microangiopathie

1 januari 2021

INLEIDING

Transplantatie-geassocieerde trombotische microangiopathie (TA-TMA) is een complicatie die optreedt bij patiënten na een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HCT) en gepaard gaat met een hoge mortaliteit en morbiditeit.1–3 TA-TMA wordt gedefinieerd als een syndroom bestaande uit microangiopathische he… Lees verder »

Invasieve pulmonale schimmelinfecties tijdens COVID-19

1 augustus 2020

INLEIDING

Een virale infectie kan een risicofactor zijn voor het optreden van een opportunistische infectie. Patiënten met een hematologische ziekte kunnen door de ziekte zelf of door de behandeling een verhoogd risico hebben op het krijgen van een opportunistische infectie. Het gaat dan veelal om een pulmonale schimmelinfectie. In dit… Lees verder »

Meer dan alleen CML

16 maart 2020

INLEIDING

Wij presenteren drie casus met een gelijktijdig voorkomen van de janus-kinase 2 (JAK2)-V617F-mutatie en een BCR-ABL1-fusietranscript. Deze casus onderstrepen het belang van alertheid bij onverwachte bevindingen tijdens behandeling van een myeloproliferatieve aandoening. Tevens tonen wij een overzicht van eerder b… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 3: Stoppen van de behandeling, beleid bij zwangerschap, studies en therapie-aanbevelingen

1 oktober 2018

STOPPEN MET DE BEHANDELING MET TKI’S

Ondanks dat de meest primitieve CML-stamcellen ongevoelig lijken te zijn voor tyrosinekinaseremmers (TKI’s), neemt het aantal patiënten dat een niet-aantoonbaar BCR-ABL-signaal heeft in de loop van de tijd steeds meer toe. In een Australische studie bedroeg het percentage patiënten met een onme… Lees verder »

Landelijke rapporten hemato-oncologie: van inzicht naar actie

1 oktober 2018

EPIDEMIOLOGIE

De epidemiologie vond haar oorsprong ongeveer 400 jaar voor Christus. Hippocrates van Kos (ongeveer 460–370 v. Chr.) spande zich toen in om de etiologie, het vóórkomen en de uitkomsten van ziekten op een rationele wijze te benaderen, in plaats van uit een bovennatuurlijk perspectief. Dit beschreef hij onder meer in zij… Lees verder »

Mucositis en febriele neutropenie na intensieve chemotherapie: de rol van interleukine-1

1 september 2018

INLEIDING

Hoge dosis chemotherapie, zoals voorafgaand aan een stamceltransplantatie (SCT) bij de behandeling van patiënten met hematologische maligniteiten, leidt frequent tot complicaties zoals koorts tijdens neutropenie en infecties. Voor de preventie en behandeling van deze complicaties wordt veelvuldig gebruikgemaakt van antimicrob… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 2: Het belang van responsmijlpalen, monitoring en mutaties en de behandeling van gevorderde CML-fasen

1 september 2018

HET BELANG VAN RESPONSMIJLPALEN EN -MONITORING

RESPONSMIJLPALEN

Voor het beoordelen van het resultaat van de behandeling van CML zijn door de ELN responsmijlpalen gedefinieerd. Deze staan voor de eerstelijnsbehandeling vermeld in Tabel 1. Een optimale respons betekent dat de therapie ongewijzigd kan worden voortgezet. Ee… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018

1 juli 2018

INLEIDING

Nieuwe gegevens betreffende de effectiviteit en bijwerkingen van de beschikbare middelen, belangrijke gegevens uit ‘population-based registries’, nieuwe studies, onder andere met nieuwe middelen, het beschikbaar komen van generiek imatinib en bovenal de gegevens over het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers… Lees verder »

Regiorapportages: wat, hoe en waarom?

1 juli 2018

INLEIDING

Wat is het percentage patiënten met symptomatisch multipel myeloom (MM) jonger dan 65 jaar dat autologe stamceltransplantatie in de eerste lijn heeft gekregen in mijn regio? Of: geef ik mijn patiënten met een stadium III diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) zes of acht kuren R-CHOP en wat doen mijn collega-hematologen? Z… Lees verder »

Eerste evaluatie decentrale afspraken over pomalidomide. Duur en decentraal: quo vadis?

1 september 2017

INLEIDING

Op 21 januari 2016 verscheen in Medisch Contact het eerste artikel over decentraal gemaakte en landelijk geldende afspraken tussen behandelaars, zorgverzekeraars en de fabrikant van een duur oncologisch middel; pomalidomide voor de bloedziekte multipel myeloom (ziekte van Kahler).1 Het gehanteerde uitgangsprincipe w… Lees verder »

Samenvatting Richtlijn Intensive-care-opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt

30 juli 2017

ACHTERGROND

Lymfeklierkanker en leukemie zijn tezamen de vijfde meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, met 8.000 nieuwe patiënten per jaar. De vijf- en tienjaarsoverleving van patiënten met een hematologische maligniteit neemt geleidelijk toe. Het eerste doel van de behandeling is het bereiken van een complete hematologische … Lees verder »

CMyLife: een eerste inzicht in kwaliteit van leven en verbetermogelijkheden bij CML-patiënten voorafgaand aan gebruik van CMyLife

1 juni 2017

INLEIDING

Binnen het programma CMyLife wordt, modulegewijs, een web-based platform opgezet voor samenwerking tussen patiënten en hun naasten, huisartsen en laboratoria om de zorg voor patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML) meer persoonsgericht te maken.1 Dit gebeurt zodanig dat de patiënt daadwerkelijk de regie … Lees verder »

Laptopsessies

3 april 2017

Laptopsessies

Tijdens het ‘Dutch Hematology Congress’ waren er 2 interactieve laptopsessies waar met de auteurs kon worden gesproken over hun data.
De abstracts van alle laptopsessies zijn terug te lezen op www.ntvhdhc.nl.<… Lees verder »

Horizonscan+ en dure geneesmiddelen binnen het specialisme hematologie

1 april 2017

INLEIDING

Binnen HOVON is sinds 2013 gepoogd om gestructureerd tijdige informatie te verkrijgen over de verwachte ontwikkelingen van dure geneesmiddelen en de impact daarvan te bepalen voor (met name) de hemato-oncologie. Tijdige informatie is niet alleen belangrijk voor de voorschrijvers en patiënten, maar ook voor zorgverzekeraars, o… Lees verder »

Het hemato-oncologieregister van de Nederlandse Kankerregistratie: verleden, heden en toekomst

1 maart 2017

INLEIDING

In 2010 verscheen in dit tijdschrift een artikel door Huijgens en collega's over de Nederlandse PHAROS-registratie, een acroniem voor ‘Population-based HAematological Registry for Observational Studies’.1 Inmiddels zijn er zeven jaren verstreken. In dit artikel wordt de geschiedenis, de huidige stand van zaken e… Lees verder »

CMyLife: Op weg naar een virtueel oncologisch netwerk

1 juli 2016

Inleiding

Sinds de komst van de tyrosinekinaseremmers (TKI) is de langetermijnoverleving van mensen met chronische myeloïde leukemie (CML) enorm verbeterd.1 Jaarlijks wordt bij ongeveer 160 mensen de diagnose CML gesteld in Nederland. De verwachting is dat CML in 2050 een van de meest voorkomende hematologische kankers is. R… Lees verder »

Intensieve zorg voor de hematologiepatiënt: detectie, selectie en… actie!

1 juni 2016

Inleiding

Behandeling met hoge dosis chemotherapie en hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) biedt voor veel patiënten met een hematologische maligniteit de beste kans op genezing. Dergelijke intensieve behandelingen gaan echter gepaard met aanzienlijke toxiciteit die, indien niet adequaat behandeld, net zo levensbedreigend kan … Lees verder »

Ontwikkeling en implementatie van richtlijnen inclusief kwaliteitsindicatoren voor het specialisme hematologie

1 april 2015

Inleiding

Kwaliteit van zorg staat meer en meer in de belangstelling. In Nederland zijn er verschillende instituten die zich bezighouden met kwaliteit van zorg, zoals het kwaliteitsinstituut van het Zorginstituut Nederland, het kennisinstituut van medische specialisten (KiMS) en de Kwaliteitskoepel Medisch Specialisten.

Zorginsti… Lees verder »

Heilige huisjes omver?

1 januari 2014

In het proefschrift ‘High dose treatment for hematologic malignancies: from rituals to evidence based practice’ gaat onderzoeksverpleegkundige dr. Arno Mank in op de doeltreffendheid van een aantal routinematig uitgevoerde procedures in de behandeling van patiënten met hogedosischemotherapie voor hun maligne aandoening. Onder andere wordt g… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.