dr. M. van der Klift

Artikelen:

Werkhervatting bij multipel myeloom: resultaten van een kwalitatieve studie

1 oktober 2021

ACHTERGROND

Jaarlijks worden in Nederland ruim 1.200 patiënten met multipel myeloom (MM) gediagnosticeerd. Ongeveer 35% van deze patiënten is in de arbeidsproductieve leeftijd (18-65 jaar) op het moment van diagnose.1 Door de introductie van nieuwe behandelingen is de 5-jaarsoverleving van MM-patiënten sterk verbeterd van … Lees verder »

CLL17/HOVON500: een multicenter, gerandomiseerd, prospectief, open-label fase 3-onderzoek waarin ibrutinib als monotherapie wordt vergeleken met venetoclax plus obinutuzumab in een vast aantal kuren en met venetoclax plus ibrutinib in een vast aantal kuren bij patiënten met niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie

1 oktober 2021

ACHTERGROND

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie, met gemiddeld 800 tot 900 nieuwe diagnoses per jaar in Nederland.1 Aangezien de ziekte tot op heden niet te genezen is, wordt behandeling pas gestart bij tekenen van actieve ziekte.2 De behandelingskeuze is van oudsher afha… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/ kleincellig lymfocytair lymfoom

1 december 2020

INLEIDING

Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de meest voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen in Nederland met een naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie van 3,9 per 100.000 personen per jaar.1,2 De ziekte komt vooral voor bij oudere mensen en de mediane leeftijd bij presentatie is 72 jaar. De afgelopen jaren… Lees verder »

HOVON 141: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 2-studie omtrent ibrutinib en venetoclax bij fitte en niet-fitte patiënten met een creatinineklaring ≥30 ml/min en recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) met of zonder TP53-afwijkingen

1 maart 2018

ACHTERGROND

De standaardbehandeling van patiënten met recidiverende en refractaire CLL (RR-CLL) is snel aan het veranderen. Voor patiënten met een recidief meer dan 1–2 jaar na de eerstelijnsbehandeling, wordt behandeling met een eerstelijnsbehandelingsmodaliteit vaak herhaald (fludarabine-cyclofosfamide-rituximab (FCR) of bendamust… Lees verder »

HOVON 140: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie omtrent de effectiviteit van standaard chemo-immuuntherapie (FCR/BR) versus rituximab en venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) en venetoclax (GVe) versus obinutuzumab en ibrutinib en venetoclax (GIVe) bij fitte patiënten met onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie

1 december 2017

ACHTERGROND

Chemo-immuuntherapie is de standaardbehandeling voor onbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie. Fitte patiënten worden behandeld met een combinatie van fludarabine, cyclofosfamide en rituximab (FCR).1 Als gevolg van het hoge risico op ernstige neutrop… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2022 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.