dr. M. Jak

Artikelen:

De rol van de landelijke CAR-T-tumorboard

1 mei 2021

IN- EN EXCLUSIECRITERIA VOOR BEHANDELING

Helaas werkt CAR-T-celbehandeling niet bij alle patiënten met R/R DLBCL en komen niet alle patiënten in aanmerking. Patiënten moeten in staat zijn de wachttijd tijdens de screening en de tijd tussen de aferese en de CAR-T-infusie te overbruggen. Voor patiënten met een snel progressief en… Lees verder »

CD19-gerichte CAR-T-celbehandeling voor DLBCL in Nederland en de rol van de landelijke CAR-T-tumorboard: wat is anti-CD19-CAR-T-celbehandeling en komt mijn patiënt hiervoor in aanmerking?

1 maart 2021

INLEIDING

CAR-T-celbehandeling ontwikkelt zich in een razend tempo en is sinds mei 2020 in Nederland onderdeel van de standaardbehandeling voor patiënten met een recidief of refractair diffuus grootcellig B-cellymfoom (R/R DLBCL, waaronder ook hooggradig B-cellymfoom, getransformeerd folliculair lymfoom en primair mediastinaal B-cellym… Lees verder »

Versnelde infusie van daratumumab is veilig bij patiënten met multipel myeloom

1 januari 2019

INLEIDING

Daratumumab, een humaan IgG1κ anti-CD38-antilichaam, laat goede resultaten zien als monotherapie en in combinatietherapie bij zowel nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom (NDMM) als bij patiënten met recidief en refractair multipel myeloom (RRMM).1–5 Daratumumab werd in december 2015 door de ‘Food and Drug Ad… Lees verder »

Behandeling van het non-hodgkinlymfoom met antistoffen: nieuwe targets, nieuwe concepten

1 oktober 2015

Inleiding

Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is het meest voorkomende non-hodgkinlymfoom (NHL). Eerstelijnsbehandeling met R-CHOP (rituximab, cyclofosfamide, doxorubicine, vincristine en prednison) resulteert, afhankelijk van verschillende prognostische parameters, in ziektevrije langetermijnoverleving van 33 tot 96%. Uiteinde… Lees verder »

Het belang van micromilieu in anti-CD20-behandeling van chronische lymfatische leukemie

1 december 2013

Inleiding

Chronische lymfatische leukemie (CLL)-cellen brengen veel anti-apoptotische eiwitten tot expressie en dit neemt verder toe onder invloed van signalen uit het micromilieu (review in referentie 1). Het gevolg van deze overlevingssignalen is onder andere resistentie voor cytotoxische geneesmiddelen.2 In dit proefschrif… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.