prof. dr. M.H.G.P. Raaijmakers

Artikelen:

Uw diagnose?

1 juni 2020

CASUS

Een 54-jarige man met een oncologische voorgeschiedenis werd opgenomen wegens aanhoudend braken sinds vier dagen, gewichtsverlies van 10 kilogram in twee maanden tijd, en passageklachten die hij nog niet eerder had ervaren. Er werd gevreesd voor een recidief of metastase van zijn glottisch larynxcarcinoom waarmee hij zes jaar eerd… Lees verder »

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen

1 februari 2020

INLEIDING

Verworven aplastische anemie is een zeldzaam ziektebeeld dat wordt gekenmerkt door een hypocellulair beenmerg en pancytopenie. De belangrijkste oorzaken van overlijden bij onbehandelde patiënten of patiënten met refractaire ziekte zijn infectieuze complicaties of bloedingen. Bij de meerderheid van de patiënten met verworven… Lees verder »

Richtlijn Acute promyelocytenleukemie (APL): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 november 2018

INLEIDING

Acute promyelocytenleukemie (APL) is een aparte entiteit binnen de acute myeloïde leukemiën (AML) die wordt gekenmerkt door de chromosomale translocatie tussen chromosoom 15 en 17 (t(15;17)). Cytomorfologisch typeert APL zich door kenmerkende morfologie van de blasten met zogenoemde ‘takkenbossen’. De variant APL is agra… Lees verder »

Richtlijn Acute myeloïde leukemie (AML): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 oktober 2018

WAT IS HET DIAGNOSTISCH TRAJECT VOOR EEN PATIËNT MET VERDENKING OP ACUTE LEUKEMIE?

Bij nieuwe patiënten met een verdenking op acute leukemie dient de diagnose te worden gesteld en dient in kaart te worden gebracht wat het subtype van de leukemie is (volledig classificeren volgens WHO 2016) en daarnaast dient de risicocategorie te word… Lees verder »

Telomeerziekte als oorzaak van beenmergfalen bij volwassenen

1 juli 2018

INLEIDING

Beenmergfalen bij kinderen kan een uiting zijn van een congenitaal syndroom waarbij een genetische afwijking leidt tot een verhoogde gevoeligheid voor chromosomale schade of andere afwijkingen in hematopoëtische stamcellen. Voorbeelden hiervan zijn Fanconi-anemie en dyskeratosis congenita. Bij sommige volwassen patiënten kan… Lees verder »

Genetische predispositie voor myeloïde maligniteiten: diagnostiek en beleid

1 juli 2018

INLEIDING

Dokter, is het erfelijk? Dit is een veelgestelde vraag door patiënten die worden gediagnosticeerd met een hematologische maligniteit, waaronder het myelodysplastisch syndroom (MDS) of acute leukemie (AL). Veel hematologen zullen geneigd zijn deze vraag met ‘nee’ te beantwoorden, voortkomend uit het feit dat hematologische… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: adviezen voor ijzerchelatie bij secundaire hemochromatose

1 juli 2014

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogeen ziektebeeld met een variabel beloop, van indolent tot zeer snelle progressie naar acute myeloïde leukemie (AML). Prognostische factoren bij MDS zijn de WHO-classificatie, cytogenetische afwijkingen, mate van beenmergfalen uitgedrukt in aantal en/of ernst van cytopenieën … Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie 2013

1 maart 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogene ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse, resulterend in cytopenieën waarbij bij een deel van de patiënten evolutie naar een acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. De diagnose MDS wordt gesteld bij aanwezigheid van cytopenie door middel van morfologisch onderz… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek 2013

1 januari 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een maligne ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse resulterend in cytopenieën, waarbij bij een deel van de patiënten progressie naar acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. Bij aanwezigheid van cytopenie wordt de diagnose ‘MDS’ gesteld door morfologisch onderzoek van bl… Lees verder »

De rol van ondersteunende cellen in het beenmerg in de pathogenese van myelodysplasie en acute leukemie

1 januari 2012

Inleiding

Signalen uit het micromilieu bepalen in belangrijke mate het biologische gedrag van hematopoëtische stamcellen (HSC). Belangrijke aspecten van dit gedrag zijn het ‘rustende’ karakter, bepalend voor de genomische integriteit en daarmee samenhangende lange levensduur van deze cellen, en het karakteristieke vermogen tot zelf… Lees verder »

Aanbevolen

Deze maand werden de resultaten gepubliceerd van een retrospectieve studie die de invloed onderzocht …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.