dr. M.E.D. Chamuleau

Artikelen:

Voors en tegens van dikkenaaldbiopten in de diagnostiek van maligne lymfomen: expertopinie gebaseerd op gegevens uit de dagelijkse Nederlandse praktijk

1 april 2021

INLEIDING

De diagnostiek en classificatie van maligne lymfomen wordt vrijwel altijd gedaan op basis van weefselonderzoek. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar: cytologisch punctieonderzoek (dunnenaaldaspiratiecytologie of ‘fine needle aspiration cytology’; FNAC) waarbij losse cellen worden verkregen, een dikkenaaldbiop… Lees verder »

HOVON 151 en HOVON 152: consolidatie met ‘checkpoint’-remmers bij hoogrisico- diffuus grootcellig B-cellymfoom en dubbel/triple-‘hit’-lymfomen

1 februari 2020

INLEIDING

Jaarlijks wordt bij 1.250 patienten in Nederland de diagnose diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) gesteld.1 Recentelijk werd in dit tijdschrift door Roemer en collega’s het genetisch landschap van mutaties en andere genetische veranderingen bij DLBCL beschreven.2 Op dit moment kunnen er nog geen dui… Lees verder »

Het genetische landschap van diffuus grootcellig B-cellymfoom

1 mei 2019

BIOLOGISCHE ONDERVERDELING VAN DLBCL

De onderverdeling van DLBCL op basis van biologische eigenschappen is in 2000 voor het eerst beschreven door de groep van Louis Staudt.1 Op basis van genexpressieprofielen wordt in de ‘cell-of-origin’ (COO)-classificatie een onderscheid gemaakt tussen ‘germinal center B-cell’ (GCB)… Lees verder »

Uw diagnose?

1 november 2018

CASUS

Een 54-jarige vrouw presenteert zich met moeheid en pijn in de linkerflank. Bij navraag blijkt zij een verminderde eetlust en snel een vol gevoel te hebben. Tevens heeft zij last van nachtzweten, wat zij zelf wijt aan de overgang. Haar gewicht is stabiel, zij heeft geen last van infecties en er is geen sprake van hemorragische dia… Lees verder »

HOVON 141: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 2-studie omtrent ibrutinib en venetoclax bij fitte en niet-fitte patiënten met een creatinineklaring ≥30 ml/min en recidiverende of refractaire chronische lymfatische leukemie (RR-CLL) met of zonder TP53-afwijkingen

1 maart 2018

ACHTERGROND

De standaardbehandeling van patiënten met recidiverende en refractaire CLL (RR-CLL) is snel aan het veranderen. Voor patiënten met een recidief meer dan 1–2 jaar na de eerstelijnsbehandeling, wordt behandeling met een eerstelijnsbehandelingsmodaliteit vaak herhaald (fludarabine-cyclofosfamide-rituximab (FCR) of bendamust… Lees verder »

HOVON 140: een prospectieve, multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie omtrent de effectiviteit van standaard chemo-immuuntherapie (FCR/BR) versus rituximab en venetoclax (RVe) versus obinutuzumab (GA101) en venetoclax (GVe) versus obinutuzumab en ibrutinib en venetoclax (GIVe) bij fitte patiënten met onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie

1 december 2017

ACHTERGROND

Chemo-immuuntherapie is de standaardbehandeling voor onbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie. Fitte patiënten worden behandeld met een combinatie van fludarabine, cyclofosfamide en rituximab (FCR).1 Als gevolg van het hoge risico op ernstige neutrop… Lees verder »

Behandeling van stadium I primair testiculair diffuus grootcellig B-cellymfoom

1 oktober 2017

INLEIDING

Het primair testislymfoom (PTL) is een relatief zeldzame ziekte. Eén tot twee procent van de non-hodgkinlymfomen is een PTL, de overgrote meerderheid hiervan is een diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL).1 Het is een ziekte van oudere mannen, 85% van de patiënten met een PTL is ouder dan 60 jaar. PTL vertoont de… Lees verder »

Fase 1/2-studies bij non-hodgkinlymfomen, hodgkinlymfoom en chronische lymfatische leukemie

1 december 2016

Inleiding

Vanuit de behoefte om nieuwe medicijnen tegen nonhodgkinlymfomen (NHL; van T- en B-celorigine), hodgkinlymfoom (HL) en chronische lymfatische leukemie (CLL) snel beschikbaar te maken voor patiënten in Nederland werd in oktober 2009 het Lunenburg Lymphoma Phase I/II Consortium (LLPC) opgericht. Dit gebeurde onder auspiciën en… Lees verder »

Hovon 130 en Hovon 900: studies voor de behandeling van patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom

1 april 2016

Inleiding en achtergrond

Met een incidentie van 1.200 patiënten per jaar in Nederland is het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) het meest frequente B-cellymfoom. Op basis van genexpressieprofielen worden 2 typen onderscheiden: het ‘activated B-cell’ (ABC)- en ’germinal center B-cell’ (GCB)-type.
Het is de laatste j… Lees verder »

Nieuwe richtlijn geeft waardevolle aanwijzingen voor de dagelijkse praktijk

1 september 2015

In dit nummer treft u een samenvatting aan van de herziene versie van de richtlijnen voor behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). Ziektespecifieke richtlijnen dienen met regelmaat te worden aangepast indien sprake is van nieuwe ontwikkelingen in het veld. Voor CLL is dit met name opportuun geworden door de introduct… Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom

1 september 2015

Inleiding

De afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt in het prognosticeren en nog meer in de behandeling van patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL). De HOVON CLL-werkgroep initieert klinische studies (afgelopen jaren 6 studies), maar formuleert ook de Nederlandse richtlijn omtrent diagnostiek en behandeling van… Lees verder »

MURANO-studie: venetoclax voor patiënten met recidief of refractaire CLL

1 april 2015

Inleiding

De behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) is de afgelopen jaren drastisch aan het veranderen. Voor de eerstelijnsbehandeling is niet alleen de progressievrije overleving, maar ook de totale overleving van zowel fitte patiënten als minder fitte patiënten sterk verbeterd door toevoeging van anti-CD20 monoklonale… Lees verder »

De consequenties van de genetische variatie van het diffuus grootcellig B-cellymfoom voor het klinische beleid

1 december 2014

Inleiding

Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is een heterogene ziekte, zowel biologisch als klinisch. Voor het bepalen van de individuele prognose van een patiënt met DLBCL heeft de, op simpele klinische parameters gebaseerde ‘International Prognostic Index’ (IPI), ook in het rituximab-tijdperk nog steeds waarde.1 Lees verder »

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van de ziekte van Waldenström

1 september 2012

Inleiding

Morbus Waldenström (MW) is in de laatste ‘World Health Organization’ (WHO)-classificatie (2008) gedefinieerd als een maligniteit bestaande uit kleine B-lymfocyten, plasmacytoïde lymfocyten en plasmacellen, gepaard gaande met een paraproteïnemie (M-proteïne) van het IgM-type, waarbij niet wordt voldaan aan diagnostische… Lees verder »

HOVON 109: de effectiviteit en veiligheid van eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie met chloorambucil, rituximab en lenalidomide bij oudere patiënten en patiënten met comorbiditeit; een fase I/II-studie

1 juli 2012

Inleiding

De prevalentie van chronische lymfatische leukemie (CLL) is sterk gerelateerd aan leeftijd. De mediane leeftijd ten tijde van de diagnose is 65 jaar en de incidentie bij personen ouder dan 75 jaar is respectievelijk 19 en 36 per 100.000 voor vrouwen en mannen.1 Vaak zijn patiënten asymptomatisch bij diagnose en kan… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.