prof. dr. G.J. Ossenkoppele

Artikelen:

Richtlijn Acute promyelocytenleukemie (APL): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 november 2018

INLEIDING

Acute promyelocytenleukemie (APL) is een aparte entiteit binnen de acute myeloïde leukemiën (AML) die wordt gekenmerkt door de chromosomale translocatie tussen chromosoom 15 en 17 (t(15;17)). Cytomorfologisch typeert APL zich door kenmerkende morfologie van de blasten met zogenoemde ‘takkenbossen’. De variant APL is agra… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 3: Stoppen van de behandeling, beleid bij zwangerschap, studies en therapie-aanbevelingen

1 oktober 2018

STOPPEN MET DE BEHANDELING MET TKI’S

Ondanks dat de meest primitieve CML-stamcellen ongevoelig lijken te zijn voor tyrosinekinaseremmers (TKI’s), neemt het aantal patiënten dat een niet-aantoonbaar BCR-ABL-signaal heeft in de loop van de tijd steeds meer toe. In een Australische studie bedroeg het percentage patiënten met een onme… Lees verder »

Richtlijn Acute myeloïde leukemie (AML): richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

1 oktober 2018

WAT IS HET DIAGNOSTISCH TRAJECT VOOR EEN PATIËNT MET VERDENKING OP ACUTE LEUKEMIE?

Bij nieuwe patiënten met een verdenking op acute leukemie dient de diagnose te worden gesteld en dient in kaart te worden gebracht wat het subtype van de leukemie is (volledig classificeren volgens WHO 2016) en daarnaast dient de risicocategorie te word… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018 Deel 2: Het belang van responsmijlpalen, monitoring en mutaties en de behandeling van gevorderde CML-fasen

1 september 2018

HET BELANG VAN RESPONSMIJLPALEN EN -MONITORING

RESPONSMIJLPALEN

Voor het beoordelen van het resultaat van de behandeling van CML zijn door de ELN responsmijlpalen gedefinieerd. Deze staan voor de eerstelijnsbehandeling vermeld in Tabel 1. Een optimale respons betekent dat de therapie ongewijzigd kan worden voortgezet. Ee… Lees verder »

Achtergronden bij de richtlijn voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2018

1 juli 2018

INLEIDING

Nieuwe gegevens betreffende de effectiviteit en bijwerkingen van de beschikbare middelen, belangrijke gegevens uit ‘population-based registries’, nieuwe studies, onder andere met nieuwe middelen, het beschikbaar komen van generiek imatinib en bovenal de gegevens over het stoppen van de behandeling met tyrosinekinaseremmers… Lees verder »

Autologe stamceltransplantatie bij multiple sclerose

1 januari 2018

INLEIDING

Hoewel er al decennia discussie is of multiple sclerose (MS) een auto-immuunziekte is of een hersenziekte met secundair een auto-immuunrespons, staat wel vast dat cytotoxische T-cellen in interactie met B-cellen een aanval op de myelineschede rondom zenuwen aansturen en deels ook zelf uitvoeren, met als resultaat demyelinisati… Lees verder »

FLT3-kinaseremmers bij de behandeling van acute myeloïde leukemie

1 september 2017

INLEIDING

Acute myeloïde leukemie (AML) is een complexe en heterogene ziekte waarbij abnormale proliferatie en differentiatie van een (poly)klonale populatie van myeloïde stamcellen plaatsvindt. Classificatie en risicostratificatie is gebaseerd op specifieke cytogenetische en moleculaire afwijkingen.1 Ongeveer 40–50% van … Lees verder »

MicroRNA's bij acute myeloïde leukemie: evolutie van diagnose naar therapie

1 december 2016

Inleiding

Hematopoëse wordt sterk gereguleerd door microRNA's. Deze korte enkelstrengs RNA-moleculen zijn essentiële regulatoren van vrijwel alle biologische processen en moduleren eiwitexpressie vooral via een posttranscriptioneel mechanisme.1 De expressie van microRNA's staat onder strikte regulatie en ieder stadium van d… Lees verder »

De nieuwe AML-studie voor volwassenen tot 66 jaar (HO132)

1 december 2014

De behandeling van AML: stand van zaken

Gemiddeld 40% van alle patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) in de leeftijdsgroep van 18–66 jaar geneest met de huidige behandeling die bestaat uit remissie-inductiechemotherapie en een vervolgbehandeling met een autologe of allogene stamceltransplantatie. Er zijn echter grote verschille… Lees verder »

Chronische myeloïde leukemie en therapietrouw

1 september 2014

Inleiding

Historisch gezien zijn orale anti-neoplastische middelen bij kankerpatiënten nooit van grote betekenis geweest. Dankzij belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia zijn sommige intraveneuze chemotherapeutica van het toneel verdwenen bij de behandeling van verschillende maligniteiten en vervangen door… Lees verder »

Richtlijnen voor de behandeling van chronische myeloïde leukemie anno 2014

1 juli 2014

Inleiding

De behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML) is door de komst van de tyrosinekinaseremmer (TKI) imatinib in 2001 revolutionair veranderd. Waar eerst bij jongere patiënten bij voorkeur een allogene stamceltransplantatie werd gegeven, is deze behandeling voor de chronische fase vrijwel geheel verlaten. Ook het alterna… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: adviezen voor ijzerchelatie bij secundaire hemochromatose

1 juli 2014

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogeen ziektebeeld met een variabel beloop, van indolent tot zeer snelle progressie naar acute myeloïde leukemie (AML). Prognostische factoren bij MDS zijn de WHO-classificatie, cytogenetische afwijkingen, mate van beenmergfalen uitgedrukt in aantal en/of ernst van cytopenieën … Lees verder »

HOVON 81: fase 2-studie naar tolerantie en effectiviteit van de toevoeging van bevacizumab aan standaardtherapie voor patiënten met acute myeloïde leukemie

1 juli 2014

Inleiding

Acute myeloïde leukemie (AML) is een heterogene ziekte die op oudere leeftijd een slechte prognose heeft, resulterend in een tweejaarsoverleving van 10–15%.2 Gezien het feit dat de mediane leeftijd van patiënten met AML >65 jaar is, betreft het een groot deel van de AML-populatie. De oorzaken voor de slechter… Lees verder »

Actieve immuuntherapie bij acute myeloïde leukemie

1 april 2014

Inleiding

Acute myeloïde leukemie (AML) is een maligniteit waarin de myeloïde voorlopercel transformeert naar een leukemische cel. Vanwege de infauste prognose is intensieve behandeling met chemotherapie noodzakelijk, veelal gevolgd door een stamceltransplantatie. Ondanks intensieve therapie ervaart 50–60% van de patiënten een reci… Lees verder »

Hoge dosis imatinib versus hoge dosis imatinib in combinatie met intermediaire dosis cytarabine bij patiënten met nieuw gediagnosticeerde chronische myeloïde leukemie:

1 april 2014

Inleiding

De introductie van imatinib (Glivec®, Novartis, Basel, Zwitserland) in 2001 bracht een revolutie teweeg in de behandeling van chronische myeloïde leukemie (CML). In de ‘International Randomized Study of Interferon and STI571’ (IRIS) bleek imatinib effectiever vergeleken met de combinatie van interferon-alfa en cytarabine… Lees verder »

Chronische myeloïde leukemie en zwangerschap

1 oktober 2013

Inleiding

Hoewel chronische myeloïde leukemie (CML) vaker voorkomt bij ouderen, is ongeveer 20% van de patiënten in de fertiele levensperiode (20–44 jaar) wanneer de ziekte wordt geconstateerd.1 Een zwangerschap was echter voor fertiele vrouwen met CML vaak praktisch onmogelijk of ongewenst: de behandeling bestond bij voo… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie 2013

1 maart 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een heterogene ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse, resulterend in cytopenieën waarbij bij een deel van de patiënten evolutie naar een acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. De diagnose MDS wordt gesteld bij aanwezigheid van cytopenie door middel van morfologisch onderz… Lees verder »

Het myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek 2013

1 januari 2013

Inleiding

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is een maligne ziekte gekenmerkt door inefficiënte hematopoëse resulterend in cytopenieën, waarbij bij een deel van de patiënten progressie naar acute myeloïde leukemie (AML) optreedt. Bij aanwezigheid van cytopenie wordt de diagnose ‘MDS’ gesteld door morfologisch onderzoek van bl… Lees verder »

Aanbevolen

De inzet van therapieën gebaseerd op chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor hematologische aan …

Lees verder »

Mededelingen

Ariez en het coronavirus

Aan alle zorgverleners

In deze hectische tijden, waarbij we allemaal in de ban zijn van het coronavirus, doen wij bij Ariez onze uiterste best om de informatievoorziening op het gebied van uw specialisme op peil te houden. Alle zorg gaat immers gewoon door en wij nemen onze taak om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op uw vakgebied zeer serieus.

Naast onze gedrukte periodieken doen wij dit digitaal via www.ntvo.nl voor de oncologie en www.ntvh.nl voor de hematologie. En via onze nieuwbrieven per e-mail, onze webcasts en podcasts.

We willen u – alle zorgverleners – bedanken voor uw inzet, met name in deze tijden, waarin het als nooit tevoren duidelijk wordt hoe onmisbaar u in onze samenleving bent.

Dank u wel!
Het gehele team van Ariez

Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2021 NTVH
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.