Articles

Samenvatting van de Nederlandse richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van systemische AL-amyloïdose

NTVH - 2021, nummer 2, march 2021

drs. L.A.W. Abbink , dr. A. Broijl , dr. W.W.H. Roeloffzen , dr. I.S. Nijhof , dr. H.L.A. Nienhuis , dr. S. Oerlemans , Prof, dr. M.C. Minnema

SAMENVATTING

Recentelijk is de ‘Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van ‘amyloïd light chain’-amyloïdose’ opgesteld door de HOVON-werkgroep Multipel Myeloom met aanvullingen vanuit andere betrokken disciplines. De richtlijn bevat aanbevelingen en instructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van volwassen AL-amyloïdosepatiënten. Het document is zo veel mogelijk gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met expert- of consensus-opinies. Meer kennis over de diagnostiek en behandeling is belangrijk voor betere kwaliteit van zorg van patiënten met deze zeldzame ziekte.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:77-85)

Lees verder

Trombo-elastografie

NTVH - 2012, nummer 7, october 2012

dr. W.W.H. Roeloffzen

Samenvatting

Op 25 april 2012 promoveerde dhr. drs. W.W.H. Roeloffzen aan de Rijksuniversiteit Groningen op zijn promotieonderzoek, getiteld ‘Thromboelastography’, onder begeleiding van promotor mw. prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans en co-promotor dr. J.T.M. de Wolf. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2012;9:294–6)

Lees verder