Articles

De relatie tussen chronische nierinsufficiëntie en veneuze trombose

NTVH - 2013, nummer 3, april 2013

drs. G. Ocak , dr. C.Y. Vossen , prof. dr. F.R. Rosendaal , dr. W.M. Lijfering

Samenvatting

Onderzoek van de laatste jaren toont aan dat nierziekte is geassocieerd met veneuze trombose. Dit overzichtsartikel vat de huidige literatuurgegevens samen over de relatie tussen nierziekte en veneuze trombose, en gaat in op de mechanismen die deze relatie kunnen verklaren en de mogelijke klinische implicaties van deze bevindingen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:96–101)

Lees verder