Articles

‘Feasibility’ en effectiviteit van melfalanprednison-bortezomib (MPV) bij patiënten ≥75 jaar met een nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom; een niet-gerandomiseerde fase II-studie

NTVH - 2014, nummer 1, january 2014

prof. dr. S. Zweegman , dr. M.D. Levin , dr. N.W.C.J. van de Donk , W. Ghideyalemayehu , prof. dr. P. Sonneveld

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2014;11:29–32)

Lees verder