Articles

Imetelstat effectief bij transfusieafhankelijke patiënten met LR MDS zonder del(5q) recidiverend/refractair op erytropoëse-stimulerende middelen

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Uwe Platzbecker

Bij patiënten met een laag risico myelodysplastisch syndroom die afhankelijk zijn van transfusies met rode bloedcellen bestaat een behoefte aan nieuwe behandelingen na het falen van erytropoëse-stimulerende middelen. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Uwe Platzbecker (Leipzig University Hospital, Leipzig, Duitsland) de resultaten van de fase III-studie IMerge, die aantonen dat imetelstat bij deze patiënten kan leiden tot langdurige transfusieonafhankelijkheid.1

Lees verder