Articles

HUIDIGE STATUS VAN DE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN MYELODYSPLASTISCH SYNDROOM

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

Tessa Lange MSc

In dit artikel wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de diagnostiek, risicostratificatie en behandeling bij myelodysplastisch syndroom besproken. Daarin komen ook enkele recente ontwikkelingen aan de orde ten aanzien van genmutaties, de
nieuwe IPSS-M classificatie, precisiegeneeskunde en hoe oudere patiënten mogelijk
baat kunnen hebben van een allogene stamceltransplantatie

Lees verder