Articles

BEHANDELING MET CONCIZUMAB BIJ PATIËNTEN MET HEMOFILIE EN REMMERS IN DE EXPLORER7-STUDIE

NTVH - 2023, nummer Hematologie Actueel, najaar 2023

T. Lange MSc, Drs. P. van Rijn

Het huidige onderzoek naar nieuwe behandelingen voor patiënten met hemofilie en remmers richt zich momenteel op niet-factor vervangende behandelingen, die de stolling onafhankelijk van stollingsfactoren kunnen bevorderen of die antistollingsroutes kunnen remmen. Door subcutane profylaxe kan de behandellast voor deze patiënten worden verminderd ten opzichte van bestaande intraveneuze behandelingen. In de explorer7-studie is de werkzaamheid en veiligheid van subcutane profylaxe met concizumab onderzocht bij patiënten met hemofilie A en B en remmers.

Lees verder