Articles

Moleculaire stratificatie en restziektedetectie bij acute myeloïde leukemie

NTVH - jaargang 20, nummer 8, december 2023

dr. T. Grob

SAMENVATTING

Op 15 september 2023 promoveerde dr. Tim Grob aan het Erasmus MC op zijn proefschrift getiteld ‘Molecular stratification and residual disease in acute myeloid leukemia’ onder begeleiding van promotor prof. dr. H.R. Delwel (afdeling Hematologie, Erasmus MC Kankerinstituut) en copromotoren dr. M. Jongen-Lavrencic (afdeling Hematologie, Erasmus MC Kankerinstituut) en dr. P.J.M. Valk (afdeling Hematologie, Erasmus MC Kankerinstituut). De belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2023;20:416–8)

Lees verder

Moleculaire minimale-restziektedetectie bij acute myeloïde leukemie

NTVH - 2019, nummer 3, april 2019

dr. T. Grob , dr. M. Jongen-Lavrencic , prof. dr. B. Löwenberg , prof. dr. P.J.M. Valk

Samenvatting

Acute myeloïde leukemie (AML) is een heterogene ziekte, hetgeen duidelijk wordt geïllustreerd door het brede scala aan moleculair genetische afwijkingen dat aanwezig kan zijn in de leukemische blast. De huidige risicoclassificatie is vrijwel volledig gebaseerd op (cyto)genetische afwijkingen. Ondanks het feit dat deze risicoclassificatie in de loop der jaren sterk is verbeterd en vrijwel alle AML-patiënten een goede initiële respons laten zien op inductiechemotherapie, blijft het krijgen van een recidief een groot probleem. Moleculaire minimale-restziektedetectie geeft ons meer inzicht in het opkomend recidief leukemie. In de afgelopen decennia zijn onderzoeken naar de toepassing van moleculaire minimale-restziektedetectie bij AML slechts beperkt tot individuele veel voorkomende moleculaire afwijkingen in subtypen van AML. Recente ontwikkelingen in moleculaire technieken maken het nu mogelijk om de meeste voorkomende mutaties bij leukemie te detecteren met één enkele bepaling. Met technieken zoals ‘next generation sequencing’ (NGS) kan hierdoor moleculaire restziektedetectie worden uitgevoerd bij vrijwel iedere AML-patiënt. In dit overzichtsartikel worden de meest recente resultaten van moleculaire minimale-restziektedetectie bij AML samengevat en worden de voordelen en mogelijke nadelen van de nieuwe technologieën beschreven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:105–12)

Lees verder