Articles

CAR-T-celtherapie bij jonge patiënten met ALL en recidief na stamceltransplantatie

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

prof. dr. Peter Bader

Hoogrisicopatiënten met acute lymfatische leukemie die na een allogene stamceltransplantatie een recidief krijgen, hebben een zeer slechte prognose. Een tweede stamceltransplantatie kan van waarde zijn, maar gaat gepaard met een hoog risico op een tweede recidief of overlijden door de behandeling. Tijdens EHA 2023 presenteerde prof. dr. Peter Bader (Goethe Universiteit, Frankfurt, Duitsland) de resultaten van een Europese retrospectieve ‘real-world’-studie, waarin het effect van CD19-gerichte CAR-T-celtherapie werd onderzocht bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met acute lymfatische leukemie, die na een stamceltransplantatie een recidief hadden ontwikkeld.1

Lees verder