Articles

Carbapenems en valproïnezuur: een interactie om te onthouden

NTVH - 2015, nummer 7, october 2015

drs. S. Schol-Gelok , dr. J.K. Doorduijn , dr. J.E.C. Bromberg , dr. B.J.A. Rijnders , dr. P.M.L.A. van den Bemt , prof. dr. T. van Gelder

Samenvatting

Carbapenems zijn binnen de hematologie geliefd vanwege het brede spectrum. Het is echter relatief onbekend dat het voorschrijven van deze antibioticagroep tot een sterke daling van de valproïnezuurspiegel leidt. Ondanks het verhogen van de dosis valproïnezuur blijven de spiegels vaak subtherapeutisch. De combinatie dient daarom te worden vermeden. In deze casus en ‘case series’ bespreken wij de handelswijze in de praktijk. Aan de hand hiervan geven wij praktische aanbevelingen hoe om te gaan met deze interactie.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2015;12:259–64)

Lees verder