Articles

Uw diagnose?

NTVH - jaargang 19, nummer 6, september 2022

dr. A.J. Kwakernaak , dr. S.J. Bernelot Moens , dr. M.L. Hilhorst , dr. S. Florquin , dr. N.C.W.J. van de Donk , dr. J.M.I. Vos

Elke medische behandeling begint met het stellen van de juiste diagnose. Deze diagnose ligt echter niet altijd meteen voor de hand. Zoals bij de volgende casus:
Een 71-jarige patiënte presenteerde zich met 8 kg gewichtstoename, perifeer oedeem, hypoalbuminemie (20 g/l), dyslipidemie (LDL-c 10 mmol/l) en proteïnurie (11 g/24 uur) passend bij een nefrotisch syndroom.
Wat is uw diagnose?

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2022;19:296–8)

Lees verder