Articles

Geen overlevingswinst na stamceltransplantatie en onderhoud met lenalidomide bij mantelcellymfoom

NTVH - 2023, nummer Special, september 2023

dr. Marco Ladetto

In een eerdere publicatie over resultaten van de FIL MCL0208-studie was gemeld dat onderhoudsbehandeling met lenalidomide leidt tot een betere 3-jaars progressievrije overleving bij patiënten met mantelcellymfoom, die eerder een autologe stamceltransplantatie hadden ondergaan.1 Ook bleek de aanwezigheid van meetbare restziekte bij deze patiënten van hoge prognostische waarde te zijn.2 Tijdens EHA presenteerde dr. Marco Ladetto (University Of Eastern Piedmont, Vercelli, Italië) de bijgewerkte resultaten van de FIL MCL0208-studie na een follow-up van 6 jaar.3

Lees verder