Articles

In-vitro-bloedproductie uit geïnduceerde pluripotente stamcellen

NTVH - 2021, nummer 3, april 2021

dr. M. Hansen

SAMENVATTING

Op 25 november 2020 promoveerde Marten Hansen aan de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift getiteld ‘In vitro blood production from induced pluripotent stem cells’, onder begeleiding van dr. M.M. von Lindern en copromotoren dr. E. van den Akker en dr. B.A. van der Reijden. De belangrijkste bevindingen van zijn onderzoek worden hier besproken.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2021;18:134-6)

Lees verder

Meer dan een decennium geïnduceerde pluripotente stamcellen: een overzicht

NTVH - 2019, nummer 1, january 2019

dr. E. van den Akker , dr. M. Hansen

SAMENVATTING

Dit jaar, 2019, markeert het dertiende jaar sinds de baanbrekende publicatie door Kazutoshi Takahashi en Shinya Yamanaka waarin ze de herprogrammering van fibroblasten tot geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) beschreven door middel van de inmiddels bekende transcriptiefactoren OCT3/4, SOX2, c-MYC en KLF4. Hiervoor heeft Shinya Yamanaka samen met John Gurdon, voor eerder baanbrekend werk, in 2012 de Nobelprijs voor Geneeskunde ontvangen. Deze doorbraak heeft tot een volledig nieuw onderzoeksveld binnen de regeneratieve en cellulaire productontwikkeling geleid. Het feit dat deze iPSC intrinsiek kunnen differentiëren tot elke gewenste somatische cel heeft immers, behalve onschatbare waarde binnen de fundamentele wetenschap, enorme klinische potentie. In de laatste twaalf jaar is het aantal iPSC-onderzoeksgroepen dus ook sterk gegroeid met als ultieme doel: toepassing van iPSC-producten in de kliniek. Dit decennium heeft onder andere in het teken gestaan van het verfijnen van de herprogrammeringstechnieken, includeren van ‘good manufacturing practice’-protocollen (GMP), optimalisatie van iPSC-kweken en differentiatieprotocollen, en het optimaliseren van genetischemanipulatietechnieken. In dit overzichtsartikel geven we naast een historisch overzicht ook de laatste ontwikkeling op het iPSC-vlak, met de nadruk op uitrijping tot bloedvormende cellen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2019;16:30–8)

Lees verder