Articles

NK4AML: toediening van ex-vivo gegenereerde allogene ‘natural killer’-cellen in combinatie met subcutaan IL-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie

NTVH - 2021, nummer 3, april 2021

dr. N.P.M. Schaap , P.M.M. Hauten MSc., dr. P.K.J.D. de Jonge , dr. M.W.H. Roeven , dr. H. Dolstra

SAMENVATTING

In deze studie onderzoeken we de veiligheid en effectiviteit van toediening van ‘natural killer’-cellen (NK-cellen) van een donor, in combinatie met subcutaan IL-2 bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastisch syndroom (MDS)-EB2 met actieve ziekte. NK-celimmuuntherapie is een veelbelovende en veilige adjuvante behandelmogelijkheid voor patiënten met AML. In deze studie behandelen we patiënten met een actief en zuiver NK-celproduct, gekweekt vanuit navelstrengbloedstamcellen.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 20210;18:129-31)

Lees verder

Cellulaire immuuntherapie voor de behandeling van hematologische maligniteiten

NTVH - 2018, nummer 1, january 2018

dr. M.W.H. Roeven

SAMENVATTING

Op 24 november 2017 promoveerde Mieke W.H. Roeven aan de Radboud Universiteit Nijmegen op haar onderzoek, getiteld ‘Cellulaire immuuntherapie voor de behandeling van hematologische maligniteiten’, onder begeleiding van promotoren prof. dr. N.M.A. Blijlevens en prof. dr. J.H. Jansen, en co-promotoren dr. H. Dolstra en dr. N.P.M. Schaap. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen uit haar proefschrift weergegeven.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2018;15:42–4)

Lees verder

De PLMA25-studie: infusie van uit navelstrengbloedstamcellen opgekweekte allogene NK-cellen bij patiënten met acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie

NTVH - 2013, nummer 6, september 2013

dr. M.W.H. Roeven , dr. J. Spanholtz , dr. H. Dolstra , dr. N.P.M. Schaap

Samenvatting

Deze HOVON-‘associated’ studie is gericht op oudere patiënten met acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor een allogene stamceltransplantatie. Patiënten in complete remissie na chemotherapie worden behandeld met uit navelstrengbloedstamcellen opgekweekte ‘natural killer’-cellen (NK-cellen). Pre-klinisch onderzoek doet vermoeden dat deze cellen een anti-leukemisch effect kunnen hebben. In deze fase I dosisescalatiestudie wordt de veiligheid van ex vivo gekweekte NK-cellen onderzocht. Tevens wordt gekeken naar de in-vivo-overleving, vermeerdering en het effect op residuale ziekte.

(NED TIJDSCHR HEMATOL 2013;10:233–5)

Lees verder